Parent Teacher Association Secondary 2021-22

Parents were requested to be present on the virtual meet on 3rd July, 2021 to elect the class representatives of NKES Parent-Teacher Association of Secondary section for the year 2021-22

The following are the elected representatives.

 

Std / Division

Name of the Student

Name of the Parent

VA

Shourya Prakash Patil

Ratna Prakash Patil

 

Tanishka Suresh Patil

Neelam Suresh Patil

VB

Sonakshi Dhiraj Goswami Dhiraj Indermani Goswami
  Ismail Arif Panchi Arif Mohammed Panchi

VC

Dhruvika Umesh Kuckian

Yashaswani Umesh Kuckian

 

Shlok Prakash Humane

Amruta Prakash Humane

VI A

Nitya Vaibhav Dabholkar Vaibhav Dabholkar
  Priyanshi Dipak Sakat Dipak Sakat

VI B

Ritesh Shrikant Koyande Shraddha Shrikant Koyande
  Piyush Pandurang Shelke Sonali Pandurang Shelke

VI C

Deekshitha Dinesh Sapalinga 

Dinesh Sapalinga

 

Joshua & Jonathan Lasir

Chrispin Lasir

VII A

Husnain Malpekar 

Afroza Malpekar

 

Himanshu Pandian

Vijayashree Pandian

VII B

Tanmay Sachin Vanjare

Sachin S Vanjare

 

Suhan Sharif Tanaji

Shafaqat Sharif Tanaji

VII C

Meenaxi S Penugonda

Pramila Sudarsha Peugonda

 

Ananya Raju Pooojary

Vasanthi Raju Poojary

VIII A

Anshika Ramesh Pandey

Ramesh Pandey

 

Mohd Sohail Shaikh

Fakir Mohd Shaikh

VIII B

Varad Vinod Chavan

Smita Vinod Chavan

 

Alfiya Nishat Shaikh

Saima Shaikh

VIII C

Karthik J Shetty

Jairaj B Shetty

 

Pooja S Mahalunge

Santosh Mahalunge

IX A

Saad Moosa

Husna Banu Moosa

 

Palak Gupta

Savita Gupta

IX B

Shoaib Kondkari

Kamaal Kondkari

 

Prachi Gupta

Gulechand Gupta

IX C

Pooja Poojary

Shyamala Poojary

 

Jay More

Kavita More

X A

Priya Pandey

Satyanarayan Pandey

 

Rubina Purkait

Anwar Purkait

X B

Vikram Mourya

Saroj Mourya

 

Sweety Prasad

Rajpati Prasad

X C

Rishika Mourya

Arjun Mourya

 

Aryan Manchekar

Shraddha Manchekar