ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ:

೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ರಾವ್  ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಡ್. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಭಂಡಾರಿ, ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
೩. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮತ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಡ್. ಪರಿವೀಕ್ಷಕಿ.
೪. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಗಾವಡೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಮ್.ಎ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು.
 ೫. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೬. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೭. ಶ್ರೀ ಅಮರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೮. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಗಿಂಡೆ ಬಿ.ಎ.ಬಿಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೯. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೧೦. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾನಗಲ್ ಬಿ.ಎ ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೧೧. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಪಿ. ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು.
 ೧೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರ್ಣ ಎಂ. ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೧೩. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಸ್ಟಿ ಕಾಂಚನ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
 ೧೪. ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಎನ್. ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು.
 ೧೫. ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾಂಗಿ ಕೆ ಎಂ.ಎ ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೧೬. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಾಶ್ರೀ ಪಿ. ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೧೭. ಕುಮಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎನ್. ಎಂ.ಎ , ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೧೮. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ,ಸಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
 ೧೯. ಶ್ರೀ ಬಂಗೇರ ಪ್ರಕಾಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂ.ಆರ್. ಎಂ.ಎ. ಎಂ.ಎಡ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕನ್ನಡ.ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
 ೨೦. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪವಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೨೧. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿತಿನ್ ಶುಕ್ಲ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೨೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಬಿ,ಎಸ್.ಸಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
 ೨೩. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾನುಭೋಗ ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
 ೨೪. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಬಿ. ಜೋಗದಂಡ್ ಎಚ್,ಎಸ್,ಸಿ .ಡಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೨೫. ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಜಿ.ಸಣ್ಣಮನಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಡಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೨೬. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಿ,ವಾಘ ಎಂ.ಎ ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೨೭. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಜಿ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್  ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೨೮. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಎಸ್.ಕುಂಟಾಡಿ. ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೨೯. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಲತ ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಎಡ್  ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೩೦ . ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್  ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
 ೩೧. ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಸಾಲುಂಕೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
೩೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಸೋಳಂಕಿ ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್  ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗ:
೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಳಾ ಪಗಾರೇ. ಎಚ್,ಎಸ್,ಸಿ . ಹಿರಿಯ ಕಾರಕೂನ
೨. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್.ಎಸ್,ಸಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರಕೂನ
೩. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಖಾಕೆ ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಚ್,ಡಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಂ. ಕಿರಿಯ ಕಾರಕೂನ
೪. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ
೫. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ.
೬. ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
೭. ಶ್ರೀ ರವಿ ಮಾನೆ ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
೮. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ  ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
೯. ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಜಾಧವ ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ